વડોદરા વોર્ડ 4ની મતગણતરી અટકાવાઈ

February 23, 2021 590

Description

મતગણતરી ચાલી રહી છે ત્યારે વડોદરાથી સમાચાર સાામે આવી રહ્યા છે કે વડોદરા વોર્ડ 4ની મતગણતરી અટકાવાઈ છે.

 

Leave Comments

News Publisher Detail