વડોદરામાં વોર્ડ 1માં કોંગ્રેસની જીત

February 23, 2021 5150

Description

આજે 6 મનપાની ચૂંટણીનું પરિણામ આવી રહ્યું છે ત્યારે ભાજપ સાથે સાથે કોંગ્રેસ પણ પોતાની જીત નોંધાવી રહ્યું છે. વડોદરામાં વોર્ડ 1માં કોંગ્રેસની જીત થઈ ચૂકી છે.

 

Leave Comments

News Publisher Detail