જનાદેશ, મતગણતરી કેન્દ્રો બહાર સોશિયલ ડીસ્ટન્સનો અભાવ જોવા મળ્યો

February 23, 2021 815

Description

હાલમાં ગુજરાતની 6 મનપાની ચૂંટણીની મતગણતરી ચાલી રહી છે અને લોકો વચ્ચે ચર્ચાનો માહોલ બન્યો છે. ત્યારે મતગણતરી કેન્દ્રો બહાર સોશિયલ ડીસ્ટન્સનો અભાવ જોવા મળ્યો હતો.

Leave Comments

News Publisher Detail