સુરતમાં એક રીક્ષા ડ્રાઇવર આવી રીતે થઇ હત્યા

May 23, 2020 515

Description

સુરતમાં એક રીક્ષા ડ્રાઇવરની કરવામા આવી હત્યા. આ રીક્ષા ડ્રાઈવર પોલીસનો બાતમીદાર હોવાની સાથે જ ધરાવતો હતો ગુનાહિત ઇતિહાસ. કઈ રીતે આ હત્યાની હિચકારી ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો. આવો જાણીએ.

Leave Comments