સુરતમાં પોલિટેક્નિક અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ

February 11, 2019 590

Description

સુરતમાં પોલિટેક્નિક અને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નાટાની પરીક્ષાનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. અંદાજે 300 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ રેલી નિકાળી વિરોધ કર્યો છે.. વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે કોલેજ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને નાટાની પરીક્ષા અંગે સૂચના આપવામાં આવી નથી.

ત્યારે તેના વિરોધમાં વિદ્યાર્થીઓએ કલેક્ટર કચેરી સુધી રેલી નિકાળીને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી છે..

Leave Comments