સુરતમાં NRI મહિલાના અંગદાનથી 5ને જીવનદાન

December 16, 2019 3515

Description

સુરતમાં NRI મહિલાના અંગદાનથી 5ને જીવનદાન મળ્યું છે. અમેરિકાથી સુરત લગ્નપ્રસંગમાં મહિલા આવી હતી. અકસ્માત બાદ ડોક્ટરે મહિલાને બ્રેનડેડ જાહેર કરી હતી. કિડની,લીવર,ચક્ષુદાન કરી ઉત્તમ દાખલો બેસાડ્યો. મૃતક શીલાએ અંગદાન કરવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. ડ્રાયવિંગ લાયસન્સ પર પણ ઓર્ગન ડોનર લખાવ્યું હતું. અમેરિકામાં લાયસન્સ મેળવતી વખતે આ સંકલ્પ કર્યો હતો.

Leave Comments