સુરતમાં એક માસથી ગુમ વેપારીનો મૃતદેહ મળ્યો

December 15, 2019 590

Description

સુરતમાં એક માસથી ગુમ વેપારીનો મૃતદેહ મળ્યો
ડીંડોલી વિસ્તારમાંથી ગુમ થયો હતો વેપારી
અપહરણ કરી હત્યા બાદ મૃતદેહ ગટરમાં ફેંકી દીધો
પોલીસે આરોપીઓની ધરપકડ કરતા થયો ખુલાસો
વેપારીનું ઓફિસેથી અપહરણ કરીને કરી હતી હત્યા

 

 

Leave Comments