સુરતમાં કોરોના ટેસ્ટિંગમાં વધારો, રેપિડ ટેસ્ટ 140થી વધુ કરાયા

September 16, 2020 365

Description

સુરતમાં કોરોના ટેસ્ટિંગમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં રેપિડ ટેસ્ટ વધારીને 140થી વધુ કરાયા છે. તથા જ્હાંગીરપુરાના પ્રવેશદ્વાર પર સ્ક્રિનીંગ કરવામાં આવ્યું છે. તથા અન્ય જિલ્લામાંથી આવતા લોકોનું ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. તથા સુપર સ્પ્રેડર્સના કોરોના એન્ટીજન ટેસ્ટ કરાશે.

Leave Comments