ઓલપાડ તાલુકાના ખેડૂતે નવતર પ્રયોગ કર્યો

October 24, 2020 530

Description

ખેડૂતો જો ઇચ્છે તો ટેક્નોલોજી અને થોડી વિવિધતા ઉમેરીને ખેતીને એક નવા સ્તરે લઇ જઇ શકે છે. અને તેનો પુરાવો આપ્યો છે સુરતના ઓલપાડના બે ખેડૂતોએ.

 

Leave Comments