તક્ષશિલા અગ્નિકાંડના પીડિતોએ પોલીસ કમિશનર સમક્ષ કરી બેનામી સંપત્તિ મુદ્દે તપાસની માગ

December 4, 2020 515

Description

સુરત તક્ષશિલા અગ્નિકાંડના પીડિતોએ માગ કરી છે. જેમાં અગ્નિકાંડ બાદ પરિવાર ન્યાયની માગ સાથે પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરી છે. તેમાં ACB કચેરીએ પણ પીડિત પરિવારે રજૂઆત કરી છે. જેમાં અધિકારીઓની બેનામી સંપત્તિ મુદ્દે તપાસની માગ કરી છે.

Leave Comments