સુરતના સરથાણામાં છેલ્લા 2 વર્ષથી પ્રોજેક્ટ બંધ થતા બિલ્ડરનો આપઘાત

May 8, 2021 333335

Description

સુરતના સરથાણામાં આર્થિક સંકડામણમાં બિલ્ડર રતિલાલ પાનસૂરિયાનો આપઘાત. બિલ્ડરનો છેલ્લા 2 વર્ષથી પ્રોજેક્ટ બંધ હતો.

Leave Comments

News Publisher Detail