સુરત વોર્ડ નંબર – 14માં ભાજપ પેનલની જીત

February 23, 2021 725

Description

6 મનપાની ચૂંટણીમાં પરિણામો ભાજપ તરફી આવી રહ્યા છે. એ જ રીતે સુરત વોર્ડ નંબર – 14માં ભાજપ પેનલની જીત થઈ છે.

Leave Comments

News Publisher Detail