સુરતના ઓલપાડમાં ATM તૂટ્યું, CCTVના આધારે કીમ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી

September 16, 2020 230

Description

સુરતના ઓલપાડમાં ATM તૂટ્યું છે. જેમાં ટકારમા પાટિયામાં ATMમાંથી રૂ.6 લાખથી વધુની ચોરી થઇ છે. તેમાં CCTVના આધારે કીમ પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. જેમાં પૈસાની ટ્રે કેનાલ પાસેથી મળી આવી છે.

Leave Comments