સુરતના કતારગામમાં હત્યાનો લાઈવ વીડિયો આવ્યો સામે

March 10, 2021 211145

Description

સુરતના કતારગામમાં હત્યા મામલે બનવેીએ સાળાની ચપ્પુના ઘા મારી હત્યા કરી. હત્યાનો લાઈવ વીડિયો સામે આવ્યો છે. તલવાર, ચપ્પુ અને પાઈપ વડે હત્યા કરી છે.

Leave Comments

News Publisher Detail