સુરતના એક ખેડૂતે કરી સ્ટ્રોબેરીની ખેતી

February 10, 2020 1565

Description

હાલમાં સ્ટ્રોબેરીનું ઠેર ઠેર વેચાણ થઇ રહ્યુ છે. જેમાં સ્ટ્રોબેરીને ઠંડી અને પહાડી વિસ્તાર અનુકૂળ આવે છે. પરંતુ અશક્યને શક્ય કરી બતાવે તેનું નામ ખેડૂત. ત્યારે વાત કરીએ આવા જ એક ખેડૂતની જેમણે અનોખી ખેતી કરી.

Leave Comments