સુરતમાં કામવાળી મહિલાએ કરી 17 લાખની ચોરી

December 15, 2019 875

Description

સુરત સિટી લાઈટ વિસ્તારમા થોડાક દિવસ અગાઉ જમીન દલાલના ઘરેથી ઘર કામ કરવાના બહાને આવેલી બે કામવાળીએ સોના ચાંદી સહિત 17 લાખ રૂપિયાના મુદ્દા માલ પર હાથ સાફ કર્યો હતો. ઘટનાના 15 દિબસ બાદ મુખ્ય  મહિલા આરોપીની ઉમરા ઓલિસએ ઉત્તર પ્રદેશથી કરી ધરપકડ.

Leave Comments