રામ જન્મભૂમિ પૂજન અને શિલાન્યાસ માટે સુરતથી 11 કિલો ચાંદી અર્પણ કરવામાં આવી

August 1, 2020 380

Description

સુરતથી 11 કિલો ચાંદી અર્પણ કરવામાં આવી છે. જેમાં રામ જન્મભૂમિ પૂજન અને શિલાન્યાસ માટે અર્પણ કરાઇ છે. જૈન સમાજ દ્વારા 11 કિલો ચાંદી અર્પણ કરાઈ છે.

Leave Comments