સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની જાતીય સતામણી નિવારણ કમિટીની બેઠક થઇ

January 24, 2020 545

Description

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની જાતીય સતામણી નિવારણ કમિટીની બેઠક થઇ છે. જેમાં કમિટીના ચેરમેન પ્રફુલાબેન રાવલે નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે બેઠકમાં વાયરલ ઓડિયો ક્લીપ સાંભળવામાં આવી છે. તેમજ પ્રોફેસર હરેશ ઝાલાને રૂબરૂ બોલાવી નિવેદન લેવાશે.
યુવતી ગમે ત્યારે પોતાની ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે. જોકે યુવતીએ હજુ સુધી લેખિત-મૌખિક ફરિયાદ કરી નથી.

Leave Comments