લંડનમાં રહેતી આ યુવતીએ કેન્સરના દર્દીઓ માટે કર્યું વાળનું દાન

July 5, 2019 1445

Description

માનવ સેવા એજ પ્રભુ સેવા. પરંતુ પોતાના રૂપને ત્યજીને માનવ સેવા કરતાં લોકો જોયાં નહીં હોય. ત્યારે આવો રાજકોટની એક એવી દિકરીને મળીએ જેણે પોતાનું રૂપ ત્યજીને માનવ સેવા કરી.

Leave Comments