રાજકોટના ઉપલેટામાં લલિત વસોયા વિરુદ્ધ પોસ્ટર લાગ્યા

January 17, 2019 1505

Description

રાજકોટના ઉપલેટામાં લલિત વસોયા વિરુદ્ધ પોસ્ટર લાગ્યા. રેતી ચોરી કરનારાઓ સાથે લલિત વસોયાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ પણ વસોયા વિરુદ્ધ પોસ્ટર લાગ્યા હતા. બગીચા સામે સુરજવાડીની દિવાલો પર પોસ્ટર લાગતા ચર્ચાનો દોર શરૂ થયો છે.

Leave Comments