રાજકોટમાં દુષ્કર્મનો આરોપી આઈસોલેશન વોર્ડમાં – સૂત્ર

March 26, 2020 1220

Description

રાજકોટમાં દુષ્કર્મનો આરોપી આઈસોલેશન વોર્ડમાં છે. તેમ સૂત્ર દ્વારા માહિતી સામે આવી છે. જેમાં કોરોના વાયરસના લક્ષણો દેખાતા ખસેડાયો છે. આરોપીના બ્લડ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે. તેમાં 22 માર્ચે આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે.

 

Leave Comments