આજથી રાજકોટમાં ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે ટેસ્ટ મેચ

October 4, 2018 5030

Description

આજથી ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચે રાજકોટમાં ટેસ્ટ મેચ શરૂ થઈ રહી છે, ત્યારે બંને ટીમોએ સ્ટેડિયમમાં નેટ પ્રેક્ટિસ કરી હતી.

Leave Comments