મહંતના મોતના કેસમાં વકીલ, ડૉક્ટર સહિતના આરોપી ફરાર

June 16, 2021 1250

Description

રાજકોટના કાગદડીમાં મહંતના મોતના કેસમાં વકીલ, ડૉક્ટર સહિતના આરોપી હજુ ફરાર છે.

Leave Comments

News Publisher Detail