રાજકોટમાં ગઈકાલે રસીકરણ બંધ રહેતા આજે લોકોની ભીડ

July 29, 2021 1220

Description

રાજકોટમાં રસી કેન્દ્ર પર હોબાળો થયો. રસી લેવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી હતી. ગઈકાલે રસીકરણ બંધ રહેતા આજે ભીડ જોવા મળી હતી. 31 કેન્દ્ર પર 13 હજાર ડોઝ અપાશે.

Leave Comments

News Publisher Detail