ઈન્જેકશન કાળાબજારીમાં આરોપીઓની ધરપકડ

September 27, 2020 545

Description

રાજકોટ : ઈન્જેકશન કાળાબજારીમાં આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કાળા બજારી કરનાર મહિલા સહિત 5ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ક્રાઈમ બ્રાંચે છટકું ગોઠવી રેકેટનો કર્યો પર્દાફાશ. રૂ.4800નુુ ઈન્જકેશન રૂ.10000માં વેચતા હતા. રેમડીસીવીર ઈન્જેક્શનની કરતા હતા કાળા બજારી.

Leave Comments