આવી રીતે ભણશે ગુજરાત ?

December 3, 2020 695

Description

સૌ ભણે સૌ આગળ વધેની વાતો કરતા ગુજરાતમાં હવે સ્કૂલોને તાળા લાગવાના છે. જેને લઇને વિરોધ પક્ષ તો ઠીક પણ સત્તા પક્ષના નેતાઓ જ નારાજ છે.

Leave Comments

News Publisher Detail