જૂનાગઢના દાણાપીઠમાં સ્વૈચ્છિક લૉકડાઉનનો અમલ શરૂ

September 16, 2020 215

Description

જૂનાગઢના દાણાપીઠમાં સ્વૈચ્છિક લૉકડાઉન અમલ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં 4 વાગ્યા બાદ વેપારીઓ દુકાનો બંધ રાખશે. તથા
ગ્રેઈન, સીડઝ એન્ડ સુગર મર્ચન્ટ એસો.નો નિર્ણય છે. તેમજ રૂટીન કામ કરશે પણ ગ્રાહકોને માલ નહીં આપે. તથા 15 દિવસ સુધી બપોર બાદ સ્વૈચ્છિક લૉકડાઉન છે.

Leave Comments