સિંહબાળ અને માદા સિંહણનો વીડિયો વાયરલ

February 12, 2020 1340

Description

સિંહબાળ અને માદા સિંહણનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં માતા બાળકોની કાળજી લઈ રહી છે.  તેમજ તળાવનું ઊંડાણ ચેક કરીને તળાવ ક્રોશ કરાયું હતુ. આ વાયરલ વીડિયો સાસણ ગીરનો હોવાનું અનુમાન છે.

 

 

Leave Comments