હવે… પંચર બાદ પણ વાહન 20 થી 25 કિમી ચાલશે, જાણો કેવી રીતે

September 5, 2019 2675

Description

ગુજરાત સરકારની સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પોલિસી હેઠળ આર્થિક અનુદાનથી દાહોદની સરકારી ઇજનેરી કોલેજના છાત્રોએ પંચર પડી ગયા પછી પણ ગાડી ૨૦ થી ૨૫ કીલોમિટર સુધી ચાલી શકે તેવુ સંશોધન કર્યુ

Leave Comments