સોશિયલ ડિસ્ટન્સને લઈને એક જ દિવસમાં બે ઘટના સામે આવી

September 27, 2020 410

Description

સોશિયલ ડિસ્ટન્સને લઈને એક જ દિવસમાં બે ઘટના સામે આવી છે. સુરત અને ભાવનગરની આ ઘટનાથી લોકોમાં થોડી નારાજગી પણ જવા મળી છે.

Leave Comments