મહિસાગરમાં વાઘનો ફોટો પાડનાર શિક્ષક જોડે સંદેશ ન્યૂઝની વાત

February 13, 2019 2570

Description

મહિસાગરમાં વાઘ દેખાવાની ઘટનાને રાજ્ય સરકારે ગંભીરતાથી લીધી. રાજ્યના વનમંત્રી ગણપત વસાવાએ બોલાવી તાકીદની બેઠક. રાજ્યના વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ બેઠકમાં હાજર. કહ્યુ, ગુજરાત માટે ખૂબ આનંદની વાત.

Tags:

Leave Comments