નડિયાદના લોકો સરકારના રાત્રી કરફ્યુના નિર્ણયથી ખુશ

April 7, 2021 605

Description

ગઈકાલે સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું કે રાજ્યના 20 જેટલા મોટા શહેરોમાં રાત્રી કરફ્યુ કરવામાં આવશે ત્યારે ખેડા જિલ્લાના હાર્ટ બરોબર નડિયાદ શહેરમાં પણ કરફ્યુ કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે નડિયાદના લોકો સરકારના આ નિર્ણયથી ખુશ દેખાય રહ્યા છે.

Leave Comments

News Publisher Detail