દિલ્હીમાં ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલનને લઇને બનાસકાંઠાના ખેડૂતોનો જાણો મિજાજ

December 4, 2020 830

Description

કૃષિબિલના વિરોધમાં ખેડૂત આંદોલન ઉગ્ર બન્યુ છે. હજારોની સંખ્યામાં દેશભરના ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે ત્યારે બનાસકાંઠાના ખેડૂતો પણ દિલ્હી પહોંચ્યા છે. દિલ્હી ખાતે ચાલી રહેલા ખેડૂત આંદોલનને લઇને બનાસકાંઠા જિલ્લાના ખેડૂતોનો મિજાજ કેવો છે. તે જાણવાનો સંદેશ ન્યૂઝે પ્રયત્ન કર્યો છે.

Leave Comments