કંપનીના બોસ અને તેના પુત્રએ મળીને કર્મચારીને ઢોરમાર માર્યો

January 14, 2020 620

Description

પાંચ માસથી પગાર બાકી હતો. કર્મચારીએ પગાર માંગ્યો તો કંપનીના બોસ અને તેના પુત્રએ મળીને કર્મચારીને ઢોરમાર માર્યો. અને પોલીસે પિતા પુત્રને ઝડપી લીધા છે. ક્રાઇમ એલર્ટમાં જૂઓ વલસાડના વાપીનો આ રિપોર્ટ.

 

 

Leave Comments