અમેરિકન જોડાએ પોશીનામાં હિન્દૂ રીત રિવાજથી લગ્ન કર્યા

December 10, 2019 1385

Description

હાલ લગ્નસરાની મોસમ છે. ત્યારે સાત સમંદર પાર કરીને અમેરિકાથી એક કપલ લગ્ન કરવા માટે ગુજરાત આવ્યું. સાબરકાંઠાના પોશીનામાં વિદેશીના ધૂમધામથી લગ્ન થયા. અમેરિકાના એમિલી અને કાયલ હિંદુ રિતરિવાજથી સપ્તપદિના સાત ફેરા ફર્યા.

Leave Comments