સાંસદ મનસુખ વસાવા અને જુગલજી ઠાકોર સાથે ખાસવાત

April 19, 2020 725

Description

ભરૂચ જિલ્લાના સાંસદ મનસુખ વસાવા અને રાજ્યસભાના સાંસદ જુગલજી ઠાકોર સાથે સંદેશ ન્યૂઝે ખાસ વાતચીત કરી છે.

 

 

Leave Comments