શારજહાં બંદર પર જહાજમાં આગ લાગી, 13 ખલાસીઓનો બચાવ

May 9, 2019 1835

Description

શારજહાં બંદર પર કાર ભરેલા જહાજમાં એકાએક આગ લાગી છે. સ્થાનિક રેસ્ક્યુ ટીમે 13 ખલાસીઓને બચાવવામાં આવ્યા છે. જહાજમાં એકાએક આગ લાગતા ગાડીઓને ભારે નુકસાન થયુ છે. મહત્વનું છે કે,આગ લાગેલુ જહાજ જામ-સલાયાનું હોવાનુ સામે આવ્યુ છે.

Leave Comments