એલર્ટ પગલે સોમનાથ મંદિરની સુરક્ષામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો

August 12, 2019 890

Description

15મી ઓગષ્ટને લઇ IB દ્વારા તમામ રાજ્યને એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં પણ આતંકી હુમલો થઇ શકે છે અને તે માટે સોમનાથ મહાદેવ મંદિરની સુરક્ષામાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે.

સોમનાથ મંદિર ખાતે શ્રાવણ માસના હિસાબે ભાવિકોનો ઘસારો છે. ત્યારે સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે 250થી વધુ સુરક્ષા કર્મીઓ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે. જેમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં મોટો આતંકી હુમલો થઈ શકે છે.

Leave Comments