કચ્છના મુન્દ્રા તાલુકામાં આવેલુ સમાઘોઘા ગામ તમામ સુવિધાઓથી સજ્જ

February 19, 2020 470

Description

કચ્છના મુન્દ્રા તાલુકામાં સંદેશ ન્યૂઝ પહોંચ્યું છે. જેમાં સમાઘોઘા ગામની મુલાકાત લીધી હતી. એક એવું ગામ જે વિકાસની પરિભાષા શિખવે છે. આ સમાઘોઘા ગામ તમામ સુવિધાઓથી સજ્જ છે. નો છે.

 

 

Leave Comments