સાંસદ નારાયણ કાછડિયા સાથે સંદેશ ન્યૂઝની વાતચીત

November 10, 2020 1205

Description

સાંસદ નારાયણ કાકડિયા સાથે સંદેશ ન્યૂઝની વાતચીત કરી હતી તેમણે જણાવ્યું કે ભાજપની જીત થઈ છે. કાર્યકર્તાઓની મહેનત અને તેમના પરિશ્રમને લઈને ભાજપની જીત થઈ છે.

Leave Comments