‘વાયુ’ વાવાઝોડા માટે જનતા રિપોર્ટર – મહુવાથી

June 13, 2019 695

Description

સમગ્ર સૌૈરાષ્ટ્રમાં વાયુની અસર જોવા મળી રહી છે.  ત્યારે જનતા પણ રીપોર્ટરની જેમ પરિસ્થિતિનો ચિતાર આપવા મોબાઈલ ફોનથી લોકો માટે રીપોર્ટર બનીને તસ્વીરો મોકલાવી રહી છે. 

Leave Comments