ગુજરાત માટે ગૌરવના સમાચાર ધોળાવીરા યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજમાં સામેલ

July 27, 2021 425

Description

ગુજરાત માટે ગૌરવના સમાચાર

ધોળાવીરા યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજમાં સામેલ

યુનેસ્કો દ્વારા કરવામાં આવી જાહેરાત

ધોળાવીરાની હડપ્પીય સંસ્કૃતિ 5 હજાર વર્ષ જૂની

ધોળાવીરા કચ્છ ભચાઉના ખડિરબેટ વિસ્તારમાં આવેલુ છે

ધોળાવીરાનગર મુખ્ય 3 ભાગમાં વહેંચાયેલુ છે

Leave Comments

News Publisher Detail