ડાંગના મહારાયચોડમાં દીપડાનો હુમલો

January 24, 2020 575

Description

ડાંગના મહારાયચોડમાં દીપડાનો હુમલામાં ખેડૂત ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. જેમાં ઈજાગ્રસ્ત ખેડૂતને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો છે. ત્યારે વનવિભાગની ટીમે પાંજરા ગોઠવ્યા છે.

 

 

Leave Comments