અમેરિકામાં નવનીત પટેલ નામના ગુજરાતીને ગોળી મારી કરી હત્યા

December 17, 2019 1880

Description

વિદેશમાં ગુજરાતીઓ સુરક્ષિત નથી. તેનો વધુ એક પુરાવો રવિવારે જોવા મળ્યો. અમેરિકાના જ્યોર્જિયામાં રવિવારે મૂળ મહેસાણાના નવનીત પટેલને ગોળી મારી દેવામાં આવી. 13 વર્ષ પહેલા અમેરિકામાં સ્થાયિ થયેલા નવનીત પટેલ ગેસ સ્ટેશનમાં ક્લર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા હતા.

Leave Comments