પંચમહાલના સાંસદના કામના લેખા જોખા, જુઓ સાંસદનું પંચનામું

March 20, 2019 2075

Description

લોકસભા ચૂંટણી નજીક આવી છે. નેતા પ્રચારમાં ઉંધે માથે પડી ગયા છે. જાણે બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા આવી હોય પરંતું 2014ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં લોકોએ ચૂંટેલા નેતાઓના કામનો ગ્રાફ કેટલો ઉંચો ગયો અને કેટલો નીચો ગયો. તે નેતા પાસેથી જ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો. પંચમહાલના સાંસદ પ્રભાતસિંહ ચૌહાણએ ચૂંટાયા બાદ લોકોના મોટા ભાગના પ્રશ્નોનો ઉકેલ કર્યો છે તેમ દાવો કરી રહ્યા છે

Leave Comments