મોરબી – માનસરની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો દ્વારા નવતર પ્રયોગ

July 21, 2021 605

Description

કોરોના મહામારીને કારણે સ્કૂલો-કોલેજો બંધ છે અને વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઇન શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે માનસરની પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો દ્વારા નવતર પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને બાળકોને શેરી શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

 

Leave Comments

News Publisher Detail