કૈયલ ગામની મહિલા દ્વારા ભેંસના દૂધમાંથી લાખોની કમાણી

April 30, 2020 3380

Description

મહેસાણા જિલ્લો પશુપાલન પર નભે છે. ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના કડી તાલુકામાં આવેલા કૈયલ ગામની મહિલા હેતલબેન પટેલ ભેંસના દૂધમાંથી લાખોની કમાણી કરે છે. રોજનું 350 લીટર દૂધ ભરાવીને તાલુકાકક્ષાએ હેતલ પટેલે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે.

Leave Comments