બજેટને લઈને જામનગર બ્રાસ પાર્ટના ઉદ્યોગકારોની આવી છે અપેક્ષાઓ

July 5, 2019 1325

Description

જામનગરનો બ્રાસ પાર્ટનો ઉદ્યોગ એશિયામાં સૌથી મોટો છે. પરંતુ આ ઉદ્યોગ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી મંદીનો માર સહન કરી રહ્યો છે. ત્યારે આવો જાણીએ બજેટને લઇને અહીંના વેપારીઓની શું છે આશા અપેક્ષાઓ.

Leave Comments