ખંભાતમાં જૂથ અથડામણ બાદ સ્થાનિકોએ પોલીસ મથકનો કર્યો ઘેરાવો

January 24, 2020 1895

Description

આણંદના ખંભાતમાં જૂથ અથડામણ બાદ સ્થાનિકોએ પોલીસ મથકનો ઘેરાવો કર્યો છે. જેમાં પકડાયેલા આરોપીઓને છોડાવવા સ્થાનિકોનો ઘેરાવો કર્યો હતો. તેમજ કેટલાક લોકોની પોલીસે અટકાયત કરી છે.

Leave Comments