કચ્છના ગાંધીધામમાં પાલિકા તંત્ર સામે સ્થાનિકોનો રોષ

January 24, 2020 740

Description

કચ્છના ગાંધીધામમાં પાલિકા તંત્ર સામે સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે. જેમાં રખડતા ઢોર અને ખરાબ રસ્તા બાબતે સ્થાનિકો દ્વારા તંત્રને અનેક રજૂઆતો કરવા છતાં તેનો યોગ્ય ઉકેલ ના આવતા ગાંધીધામમાં પાલિકા તંત્ર સામે સ્થાનિકો રોષે ભરાયા છે.

Leave Comments